Omtale bok 1-5

1. Grønn politikk

Sommeren 2016 ga jeg ut min debutbok Fra evig vekst til grønn politikk. Den fikk flere fine omtaler:

2. Michel Foucault

Våren 2017 fulgte Foucault og den norske barnehagen, som ga ett intervju og to anmeldelser:

3. Framtidens Norge

Høsten 2018 kom min tredje bok, med undertittelen På sporet av et grønnere samfunn, fulgt av et par podcasts og tre anmeldelser:

4. Sosialdemokrati vs nyliberalisme

Sensommeren 2020 fulgte bok fire, med undertittelen Norsk styringskunst og samfunnsforming 1814-2020. Den fikk etterhvert mye oppmerksomhet:

5. Grønt manifest

Høsten 2022 er bok nr fem ute, med stort engasjement og masse interesse fra verden. Så langt én anmeldelse, det kommer nok flere:

  • Utforskende, dialogisk og dansende ifølge Avisa Hemnes
  • Fin og positiv anmeldelse i Telemarksavisa 21.12.22 (kun på papir og eavis)

Alle bøkene kan bestilles her.