Omtale bok 1-4

1. Grønn politikk

Sommeren 2016 ga jeg ut min debutbok Fra evig vekst til grønn politikk. Den fikk flere fine omtaler:

2. Michel Foucault

Våren 2017 fulgte Foucault og den norske barnehagen, som ledet til ett intervju og to anmeldelser:

3. Framtidens Norge

Høsten 2018 kom min tredje bok, med undertittelen På sporet av et grønnere samfunn, fulgt av én podcast og tre anmeldelser:

4. Sosialdemokrati vs nyliberalisme

Høsten 2020 fulgte bok fire, med undertittelen Norsk styringskunst og samfunnsforming 1814-2020. Etter en tidlig omtale i Avisa Hemnes, tok det sin tid før den endelig ble nasjonalt synlig:

Alle bøkene kan bestilles her.