Omtale bok 1-2-3

1. Grønn politikk

Sommeren 2016 ga jeg ut min debutbok Fra evig vekst til grønn politikk. Den fikk flere fine omtaler:

2. Michel Foucault

Våren 2017 fulgte Foucault og den norske barnehagen, som ledet til ett intervju og to anmeldelser:

3. Framtidens Norge

Høsten 2018 kom min tredje bok, med undertittelen På sporet av et grønnere samfunn, fulgt av én podcast og tre anmeldelser:

Alle tre bøkene kan bestilles her.

ps! De som er på Facebook, må gjerne lese og like min forfatterside.