MDG – et splittet parti?

Klassekampen har intervjuet meg om MDG.1 Jeg ble glad for muligheten til å få dele tanker om den grønne politikken, og ytret meg derfor om mange ulike tema og nyanser.

Sånn sett er det vel ikke uventet at gjengivelsen av intervjuet ikke helt klarte å favne det jeg forsøkte å si. Derfor benytter jeg sjansen til å presisere tankene mine.

Samhold i mangfold

Alle som har lest boka «Fra evig vekst til grønn politikk» (som egentlig ikke handler om partiet, men grønn politikk i bredere forstand) vet at min diagnose av MDG er at medlemmene er forent om en grønn kjerne, samtidig som det rundt dette midtpunktet eksisterer en ytre sirkel av varierte tenkemåter og kryssende uenighetsdimensjoner. Den som velger å se kun det ene eller det andre, mister helhetens både/og.

På side 213 i boka gir jeg følgende bilde av partiet: Les videre

Er MDG på villspor?

Ni politiske partier kan vinne mandater ved årets Stortingsvalg. De representerer hver sin politiske stemme, og løfter ulike tema og synsvinkler inn i den offentlige debatten. Variasjonen har verdi, fordi det gir spennvidde til den norske politikkutviklingen.

I kampen om velgerne møter vi samtidig en malstrøm som drar partiene mot hverandre, et sug mot utvisking av forskjellene. Denne kraften har utfordret sjela til mange partier gjennom årene. Er dette i ferd med å skje også med Miljøpartiet De Grønne? Vi kommer tilbake til dette spørsmålet. La oss først sveipe gjennom de øvrige partienes posisjoner, slik at vi bedre kan se den grønne tankens særpreg. Les videre

Hva er grønn politikk?

Hva er rød politikk? Og blå? Store spørsmål som ikke kan besvares på noen entydig måte. Så også med den grønne varianten.

Da jeg for et par uker siden innledet til debatt om grønn politikk, unngikk jeg derfor å lete etter noen definisjon. Isteden forsøkte jeg å tegne et landskap med et nyansert sett av posisjoner, tanker, begreper og perspektiver. Det følgende er et konsentrat av hovedlinjen i foredraget. Les videre