Kapitalisme – en grønn kritikk

Hva er kapitalisme? En ideologi, et helhetlig system – eller snarere en samling praksiser, teknikker, anordninger osv som vi samler via ordet «kapitalisme»? Hvor kommer kapitalismen fra, og hva er dens konsekvenser? Bør vi verne, endre eller fjerne den?

For noen er svaret på disse spørsmålene enkle og udiskutable. For andre er dette en kompleks problematikk uten entydige svar. Selv er jeg usikker på hvor jeg står. Kritisk ja, men hvor kritisk? Jeg skriver for å søke meg i retning av mulige svar. Les videre

Feminismen og grønn politikk

Gjennom vinteren og våren har jeg utforsket forholdet mellom grønn politikk og henholdsvis liberalismen, sosialismen, anarkismen og konservatismen.

Planen var å sette punktum der, men feminismen fortjener også en drøfting. Noen har utfordret meg på om feminismen egentlig kan ses som en ideologi? Trolig vil svaret preges av hvor vi fester blikket. Les videre

Konservatismen og grønn politikk

I tidligere tekster har jeg belyst økologismen og den grønne politikken både i seg selv, og i kontrast til liberalismen, sosialismen og anarkismen. Nå er jeg klar for foreløpig siste etappe, denne gangen med blikket rettet mot konservatismen.

På veien hit har jeg vist hvordan ulike ideologier har forankret seg i tiltroen til vår evne til å tenke fornuftig, gjøre rasjonelle vurderinger, ta gode og velbegrunnede valg. Les videre

Anarkismen og grønn politikk

Etter et par måneders pause er det på tide å ta opp tråden igjen. Utforskningen av grønn politikk har bragt meg fra den økologiske bunnlinja til kontrastering mot både liberalismen og sosialismen.

Tiden er inne for anarkismen, som jeg etter hvert vil koble mot den grønne politikkens innhold, virkemidler og organisasjonsmåte – det siste med sideblikk på det å velge to talspersoner framfor én leder. Les videre