Feminismen og grønn politikk

Gjennom vinteren og våren har jeg utforsket forholdet mellom grønn politikk og henholdsvis liberalismen, sosialismen, anarkismen og konservatismen.

Planen var å sette punktum der, men feminismen fortjener også en drøfting. Noen har utfordret meg på om feminismen egentlig kan ses som en ideologi? Trolig vil svaret preges av hvor vi fester blikket. Les videre

Konservatismen og grønn politikk

Hva er konservatisme, og har idéretningen noe å tilby den grønne politikken? Vi er kommet fram til femte etappe i vandringen gjennom et variert ideologisk landskap.

De foregående fire tekstene har belyst økologismen og den grønne politikken i seg selv, samt dens relasjon til liberalisme, sosialisme og anarkisme. Et viktig poeng har vært at de sistnevnte ideologiene preges av en felles tiltro til vår evne til å tenke fornuftig, gjøre rasjonelle vurderinger, ta gode og velbegrunnede valg. I dag møter vi tanker som problematiserer et slikt perspektiv. Les videre

Anarkismen og grønn politikk

Vandringen gjennom ideologienes landskap fortsetter. Vi startet med økologismen og dens samspill med ulike idéretninger. Dette ble så utdypet gjennom tekster om henholdsvis liberalisme og sosialisme.

Ettersom det overordnede temaet er den grønne politikken, bør også anarkismen tas med. Vi skal belyse motstridende posisjoner, og deretter koble idéstrømningen mot den grønne politikkens innhold, virkemidler og organisasjonsmåte. Les videre

Sosialismen og grønn politikk

Vi har har gitt oss ut på en vandring gjennom et ideologisk landskap. Først skrev jeg en tekst om grønn politikk. Deretter fulgte en drøfting av forholdet mellom økologisk tenkning og  liberalismen.

Neste steg er å behandle sosialismen. Som sist er formålet både å gi en nyansert framstilling av idéstrømningen som sådan, og å drøfte dens relasjon til den grønne politikken. Les videre

Liberalismen og grønn politikk

Hva er liberalisme, og hvordan vil liberalisme i ulike varianter møte behovet for et grønt skifte? To store spørsmål, men la oss likevel forsøke å berøre dem i en relativt kort tekst.

Det latinske ordet liber handler enkelt sagt om «frie mennesker». Det å være liberal har i dagens språkbruk varierende betydninger: generøs, åpen og frisinnet, opptatt av (valg-)frihet. En felles tanke er at liberale mennesker har tro på fornuften. Som fornuftsvesen bør mennesket være fritt, få gjøre sine egne vurderinger og ta sine egne valg. Les videre